Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Puławy SA

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33802988
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PUŁAWY S.A. W UPADŁOŚCI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości PBP "PUŁAWY" S.A. w upadłości w Puławach, sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty: udział wynoszący 2/90 w częściach lokalu niemieszkalnego-garażu podziemnego znajdującego się w budynku nr 118B przy ul. Jana Olbrachta w Warszawie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1M/00300358/1, w ramach którego nabywca korzystać będzie z miejsca postojowego nr 5, za cenę nie niższą niż 7000,- zł netto.
Oferty - z adnotacją na kopercie "OFERTA - miejsce postojowe Nr 5- PBP PUŁAWY" - należy składać do dnia 13 sierpnia 2018r. do godz. 14.30 w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 109, 20-469 Lublin (liczy się data wpływu a nie data nadania). Z Regulaminem sprzedaży oraz szczegółowymi informacjami można zapoznać się w biurze syndyka w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00 pod nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: dobrowolska.syndyk@wp.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
33802988
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne