Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33803320
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Jana Grzesika z udziałem Zbigniewa Gładysza, Kazimierza Gładysza, Jerzego Gładysza, Cecylii Soszyńskiej, Krystyny Nizińskiej, Andrzeja Soszyńskiego, Janusza Soszyńskiego, Mariusza Soszyńskiego, Bożeny Adamik, Marii Sikora, Bogusławy Golonka o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Szczepańcowej, składającej się z działki numer 1059, o powierzchni 42 arów, powstałej z parceli gruntowej nr 485/1, objętej księgą wieczystą numer KS1K/00019714/7 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Krośnie, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Ludwiki Szczur, Bronisława Szczura, Adolfa Szczura, Heleny Szczur, Genowefy Mareckiej, Jerzego Soszyńskiego i Cecylii Soszyńskiej.
Ponieważ nie są znani spadkobiercy współwłaścicieli nieruchomości - Bronisława Szczura, Jerzego Szczura, Ludwiki Szczur i Heleny Szczur, Sąd wzywa wszystkie osoby, które mają na ich temat wiadomości, aby zgłosili to tutejszemu Sądowi w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia, albowiem jeśli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłaszający się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli będzie ono udowodnione.
33803320
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne