Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód VIII Wydział Cywilny

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33804698
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 22 października 2013 roku wydanym w sprawie VIII Ns 264/13 z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13 673,33 zł tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji GNiR-III.7570.7.183.2012.MD z dnia 6 czerwca 2013 roku za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 27/3 o powierzchni 0,0141 ha i nr 27/5 o powierzchni 0,0073 ha, położonej w obrębie Długie gmina Wólka, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może zostać wydana spadkobiercom Tadeusza Krzysiaka na ich wniosek, po wykazaniu przez nich następstwa prawnego. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru ww. przedmiotów do depozytu w terminie trzech lat od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
33804698
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne