Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

mazowieckie, Ostrołęka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33806854
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
07-400 Ostrołęka
Ulica
Mazowiecka 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Ostrołęce pod sygn. akt I Ns 947/17 toczy się postępowanie z wniosku Wiesławy Krystyny Szczepanek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości o powierzchni około 0,02 ha, stanowiącej część nieruchomości gruntowej, zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 709 położona w obrębie ewidencyjnym wsi Obierwia (gm. Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie), będącej obecnie we władaniu Wiesławy Krystyny Szczepanek (w rejestrze gruntów jako władający działką nr 709 o pow. 6,54 ha figuruje wspólnota gruntowa wsi Obierwia). Wzywa się osoby, którym wobec tej nieruchomości przysługuje prawo własności, w tym mieszkańców wsi Obierwia, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i udowodniły przysługujące im prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33806854
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne