Ogłoszenie

Burmistrz Nowogardu Bobrzańskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Miejsko-Gminego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogardzie Bobrzańskim

lubuskie, Nowogród bobrzański

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33807732
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 11

SzczegółyBURMISTRZ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko kierownicze Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim
Więcej informacji na stronie internetowej urzędu: bip.nowogrodbobrz.pl
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim" na adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 - 010 Nowogród Bobrzański
lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 czerwca 2018 roku do godz. 15:00, liczy się data wpływu oferty do Urzędu.
33807732
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne