Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku II Wydział Cywilny

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33807718
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie II Ns 1514/18 Sąd zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Białystok - Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 1194 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt cztery złote), jako świadczenia z tytułu wierzytelności - zapłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Białostockiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr geod. 417/7 o pow. 0,0036 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Kościuki, gmina Choroszcz, która należała do zmarłej Adolfiny Popko, córki Pawła i Pauliny, z zastrzeżeniem, że powyższą kwotę należy wypłacić osobom fizycznym lub osobom prawnym, które jednoznacznie udowodnią przysługiwanie tytułu prawnego względem przejętej na rzecz Powiatu Białostockiego nieruchomości.
33807718
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne