Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białystoku II Wydział Cywilny

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33807722
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie II Ns 1282/18 Sąd zezwolił Gminie Białystok na złożenie do depozytu sądowego kwoty 14.675,50 zł (czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. nr 10/2016, znak: WI-I.7820.4.4.2016.AS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta wraz z infrastrukturą techniczną za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym jako działki nr 1476/1 o powierzchni 0,0010 ha i nr 1475/1 o powierzchni 0,0043 ha, położoną w obrębie 19 - Skorupy, przejętą z mocy prawa na własność Województwa Podlaskiego, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na wniosek osoby fizycznej lub osoby prawnej, która jednoznacznie udowodni przysługiwanie tytułu prawnego względem przejętej na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości.
33807722
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne