Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Centrum medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi aktualnie poszukuje osoby na stanowisko: Z-cy Dyrektora ds....

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
154714
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
93-113 Łódź
Ulica
Malinowa 14

Szczegóły
Dyrektor Miejskiego Centrum medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:
Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych i Organizacji Zarządzania


Obowiązki:

- Nadzór i koordynowanie prac związanych z utrzymaniem infrastruktury Centrum w stanie ciągłej i należytej sprawności ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu;
- Zabezpieczenie organizacyjne i logistyczne w niezbędne do wykonywania działalności Centrum, określone w strategii i planach: inwestycyjnym, zakupów, remontowym i finansowym;
- Umiejętne, racjonalne i zgodne z przepisami gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na inwestycje, remonty, media, ochronę, zakupy itp.;
- Umiejętne i zgodne z interesem Centrum pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych i innych, prawidłowe ich rozliczanie i wykorzystywanie;
- Sporządzanie planów finansowych i ekonomicznych w zakresie działalności podległych komórek organizacyjnych i nadzór nad ich realizacją.

Od potencjalnych kandydatów oczekujemy:

- wykształcenia wyższego;
-  umiejętności kierowania zespołem;
- znajomości ustawy o działalności leczniczej i innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
- znajomości zagadnień regulujących finanse publiczne;
- umiejętności podejmowania decyzji;
- komunikatywności i samodzielności;
- korzystania z pełni praw publicznych;
- nieskazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- doświadczenia w pracy o podobnym charakterze w ochronie zdrowia.


Wymagane dokumenty: podanie, cv

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 30.06.2018 r. na adres:
Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera,
ul. Milionowa Nr 14
93-113 Łódź

lub na adres email: sekretariat@jonscher.pl


Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne