Ogłoszenie

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej

zachodniopomorskie, Kołobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33808195
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
78-100 Kołobrzeg
Ulica
Ratuszowa

SzczegółyZaproszenie do udziału w Konkursie na wybór inwestora
do zagospodarowania nieruchomości położonych w Kołobrzegu przy
ul. Wschodniej
Gmina Miasto Kołobrzeg zaprasza przedsiębiorców, organizacje, konsorcja, grupy kapitałowe, które dysponują odpowiednią wiedzą, kapitałem oraz doświadczeniem w realizacji wymagających inwestycji, do wspólnego przedsięwzięcia mającego
na celu zagospodarowanie nieruchomości położonych w Kołobrzegu przy
ul. Wschodniej, których właścicielem jest Gmina Miasto Kołobrzeg.
Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje zaprojektowanie i budowę obiektu lub obiektów związanych z przemysłem czasu wolnego, to jest działalnością
w zakresie rekreacji, edukacji, sportu i rozrywki.
Termin składania ofert mija w dniu 21.09.2018 r. o godz. 12.00.
Potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert konkursowych obejmujących własną koncepcję realizacji przedsięwzięcia.
Regulamin konkursu zamieszczono na stronie internetowej:
BIP Miasta Kołobrzeg pod linkiem: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=108375
33808195
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne