Ogłoszenie

Prezes Zarządu

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33808330
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Przy SGGW zarządzająca zasobem 281 lokali mieszkalnych i 21 usługowych na terenie Warszawy - Ursynowa
ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu.
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze.
2. Gotowość do pracy w zróżnicowanych godzinach.
3. Przynajmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z bezpośrednim kierowaniem ludźmi.
Dodatkowym atutem będzie:
1. Wykształcenie podyplomowe z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, zarządzania lub rachunkowości.
2. Doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi.
3. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
4. Doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami.
Oferty zawierające list motywacyjny z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, CV oraz dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie i kwalifikacje prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej :
radanadzorcza@smprzysggw.waw.pl
do dnia 6 lipca 2018 roku
Rada Nadzorcza pozostawia sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na złożoną ofertę.
1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy SGGW.
2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz na podstawie art. 221 k.p., tylko w celu rekrutacji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przy SGGW a następnie komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
3. Proces rekrutacyjny odbywa się wyłącznie w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy SGGW bez udziału podmiotów zewnętrznych.
4. Pani/Panu przysługuje prawo do sprostowania danych osobowych, ich wcześniejszego usunięcia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz skarga do Organu nadzorczego w zakresie legalności i przetwarzania danych osobowych.
Po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnych, prowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przy SGGW
33808330
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne