Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Łomży

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33809174
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 888/17 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społeczych Oddziału w Białymstoku Inspektoratu w Łomży o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Ryszardzie Zambrzyckim (s. Kazimierza i Reginy Marii), zmarłym 13.01.2015 r. w Łomży, ostatnio stale zamieszkałym w Łomży.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33809174
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne