Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

podlaskie, Bielsk podlaski

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33809179
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIELSKU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim pod sygn. akt I Ns 1367/16 toczy się postępowanie z wniosku Mikołaja Breczko i Anieli Breczko z udziałem Gminy Bielsk Podlaski o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonych w ob. wsi Parcewo, gm. Bielsk Podl. o nr. geod. 234, pow. 2,1500 ha i nr. geod. 249, pow. 0,1900 ha i w ob. wsi Gregorowce, gm. Orla o nr. geod. 583/2, pow. 0,77 ha i nr. geod. 236, pow. 1,21 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim i udowodnili swoje prawa; w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie ww. nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33809179
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne