Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Białegostoku

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33809656
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)
Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej:
1. oznaczenie nieruchomości:
- działki o numerach: 760/1 o pow. 0,0004 ha, 760/9 o pow. 0,3770 ha, 762/64 o pow. 0,2217 ha i 762/65 o pow. 0,8075 ha (łączna pow. 1,4066 ha) (Bi, Bp, RIVb, PsIV), obręb 21,
- księgi wieczyste Nr: BI1B/00102732/3, BI1B/00229394/7.
2. cena wywoławcza: 2 605 250,00 zł (netto);
3. termin i miejsce przetargu: 12 września 2018 r. godz. 11.00, sala 10 Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku
4. wysokość wadium: 260 525,00 zł, wpłata wadium do dnia 5 września 2018 r.
Za datę wpłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
5. informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, internet, strona www.bip.bialystok.pl, zakładka "przetargi na nieruchomości" oraz www.bialystok.pl.
6. dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (pokój 701, tel. 85-869-69-11).
33809656
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne