Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33810414
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny pod sygn. akt XI Ns 428/17 toczą się połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy z wniosku Zbigniewa Bednarskiego i z wniosku Janusza Maciejczyk o zasiedzenie udziału w nieruchomości o nr. 1464 o pow. 0,0453 ha, położonej w Rzeszowie, obr. 223 Zwięczyca II, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, objętej księgą wieczystą nr RZ1Z/00003337/8.
Nieruchomość obecnie stanowi własność i znajduje się w posiadaniu Skarbu Państwa.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, a w szczególności następców prawnych Katarzyny Palczak, c. Walentego i Franciszki, Franciszki Palczak, c. Walentego i Franciszki, Zofii Palczak, c. Walentego i Franciszki, aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33810414
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne