Ogłoszenie

Złożenie do depozytu sądowego.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33812183
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Piasecznie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 58/18 wydał postanowienie z dnia 15 marca 2018 r., w którym zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 234 zł (dwustu trzydziestu czterech złotych) tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Starostę Garwolińskiego w decyzji z dnia 13 listopada 2017 r., znak G.6821.162.2015.ZG należnej nieustalonemu właścicielowi nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 844, obręb Oblin o pow. 0,36 ha, gmina Maciejowice.
Wobec powyższego niniejszym wzywa się uprawnionego do odbioru depozytu, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa, przy czym warunkiem wydania ww. depozytu będzie wykazanie aktem notarialnym, prawomocnym orzeczeniem sądu lub innym dokumentem przysługującemu mu prawa własności do przedmiotowej nieruchomości.
33812183
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne