Ogłoszenie

Depozyt sądowy

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33812215
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Piasecznie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 500/17 wydał postanowienie z dnia 29 czerwca 2017 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym SA w Konstancinie-Jeziornie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.616 zł (jeden tysiąc sześćset szesnaście złotych) tytułem odszkodowania za szkody i zmniejszenie wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 526 o pow. 2,3069 ha, położonej w obrębie Helenów, gmina Wodynie, w związku z założeniem i przeprowadzeniem przez wnioskodawcę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice-Siedlce Ujrzanów.
Wobec powyższego niniejszym wzywa się uprawnionego do odbioru depozytu, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa, przy czym warunkiem wydania ww. depozytu będzie wykazanie stosownym dokumentem, iż zgłaszający się po wydanie ww. depozytu jest uprawnionym do odbioru ww. depozytu właściciele ww. nieruchomości.
33812215
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne