Ogłoszenie

Stwierdzenie zasiedzenia

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33812632
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 425/17 toczy się postępowanie z wniosku Henryka Sąporowskiego o stwierdzenie zasiedzenia własności udziału w wysokości 500/26442 we współwłasności części nieruchomości o pow. ogólnej 2 ha 64 ary i 42 m2 położonej w Piasecznie przy ulicy Kajki i ul. Orężnej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi zbiór dokumentów oznaczony jak Zd. 19192 (dawniej 14040) - w postaci wyodrębnionej fizycznie części nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 24/2 obręb 32 przy ul. Kajki 23a oraz z wniosku Janiny Rumniak o stwierdzenie zasiedzenia własności udziału w wysokości 500/26442 we współwłasności wyżej opisanej nieruchomości - w postaci wyodrębnionej, fizycznej części nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 24/2 obręb 32 przy ulicy Kajki 21a. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie i udowodnili prawa do tej nieruchomości, w przeciwnym razie zostanie stwierdzone nabycie udziału we własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33812632
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne