Ogłoszenie

Stwierdzenie nabycia spadku

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33812589
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-873 Warszawa
Ulica
Ogrodowa 51a
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY MOKOTOWA I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 527/17 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odolańska 23 w Warszawie oraz Miasta Stołecznego Warszawy z udziałem Pawła Bułanowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Bułanowskiej z domu Kosmała, córce Stanisława i Zofii, urodzonej
1 lutego 1930 roku w miejscowości Kołoząb, zmarłej 28 stycznia 2007 roku w Radzyminie, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej w Warszawie przy ul. Odolańskiej 23 m. 1. W skład spadku po Leokadii Bułanowskiej wchodzi własność lokalu mieszkalnego przy ul. Odolańskiej 23 m. 1 w Warszawie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa I Wydział Cywilny i udowodnili nabycie praw do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu
o stwierdzenie nabycia spadku.
33812589
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne