Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

lubelskie, Radzyń podlaski

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33813353
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim toczy się postępowanie sygn. akt I Ns 142/18 z wniosku Czesława Domijańskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszce Zuzannie Domiańskiej córce Stanisława i Czesławy, zmarłej w dniu 18 lutego 2007 roku w Krasewie, ostatnio stale zamieszkałej w Krasewie, która pozostawiła po sobie spadek w postaci pieniędzy około 800 zł.
W związku z powyższym wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33813353
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne