Ogłoszenie

Ogłoszenie o rozprawie w sprawie VIII K 908/18 przeciwko Łukaszowi Pernak s. Adama

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33813403
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Fosa Staromiejska 12/14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że w dniu 18 września 2018 roku o godz. 12.00 w sali 111 przy ulicy Fosa Staromiejska 12/14 w Toruniu odbędzie się rozprawa w sprawie VIII K 908/18 przeciwko Łukaszowi Pernak, s. Adama, urodz. 18.07.1986 r. w Łodzi, oskarżonemu o popełnienie czynu z art. 302 § 1 k.k. Na tym terminie rozprawy oskarżony będzie mógł dobrowolnie poddać się karze, a niestawiennictwo pokrzywdzonych nie będzie stać temu na przeszkodzie.
POUCZENIE
1. Pokrzywdzony ma prawo do udziału w rozprawie pod warunkiem stawiennictwa (art. 384 § 2 k.p.k.), a do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego, tj. momentu odczytania aktu oskarżenia, ma prawo złożyć oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § k.p.k.) oraz złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej (art. 49 a k.p.k.).
2. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego (art. 387 § 1 k.p.k.). Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.
33813403
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne