Ogłoszenie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

świętokrzyskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33813316
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-001 Masłów
Ulica
Spokojna
Osoba kontaktowa
Gmina Masłów

SzczegółyWÓJT GMINY MASŁÓW
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 121)
informuje
o wywieszeniu w dniach od 06.07.2018r. do 01.08.2018r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Ciekotach oznaczonych numerami: 30/4 i 258/1 oraz w Mąchocicach Kapitulnych oznaczonej numerem 530/1.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2 i umieszczony na stronach internetowych, celem podania do publicznej wiadomości.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Masłowie - tel. (41) 311-00-91.
Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato
33813316
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne