Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

świętokrzyskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33813919
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-516 Kielce
Ulica
Al. IX Wieków Kielc
Osoba kontaktowa
Urząd Marszałkowski

SzczegółyOGŁOSZENIE
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), informuje, że od dnia 11 lipca
2018 r., na okres 21 dni, na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 i Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1,
a także na stronie internetowej bip.sejmik.kielce.pl, został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący następujące nieruchomości stanowiące własność Województwa Świętokrzyskiego, położone w Kielcach przy ul. Langiewicza:
1. Nieruchomość oznaczona w obrębie 0024 jako działki: nr 41/1 o pow. 0,0567 ha, nr 41/2 o pow. 0,4994 ha, nr 41/3 o pow. 0,0329 ha, nr 41/5 o pow. 0,1498 ha, nr 41/8 o pow. 1,4810 ha, nr 41/10 o pow. 0,5452 ha i w obrębie 0017 jako działka nr 1319/39 o pow. 0,0072 ha - łączna pow. 2,7722 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1L/00069618/3.
2. Nieruchomość oznaczona w obrębie 0024 jako działka nr 64 o pow. 0,0945 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
Nr KI1L/00101762/4.
33813919
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne