Ogłoszenie

Wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

małopolskie, Chocznia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33812095
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-100 Wadowice
Ulica
Plac Jana Pawła II
Osoba kontaktowa
Gmina Wadowice

SzczegółyWadowice, dnia 02 lipca 2018 r.
OGŁOSZENIE
o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Chocznia, gmina Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie
Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Wadowic informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie Gminy Wadowice miejscowość Chocznia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6997/3, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
Podział nieruchomości opisanej powyżej jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na wydzieleniu gruntu pod drogę publiczną (ulicę Zarąbki).
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Miejskim w Wadowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, pl. Jana Pawła II 23, pokój nr 38 (II piętro) i wykazały swoje prawa do nieruchomości. Po upływie w/w terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału i wydana zostanie decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
33812095
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne