Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do: zbycia, sprzedaży oraz zbycia w drodze darowizny

mazowieckie, Pionki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33812671
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-670 Pionki
Ulica
Al. Jana Pawła II
Osoba kontaktowa
Gmina Miasto Pionki

SzczegółyBURMISTRZ MIASTA PIONKI
na podstawie art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2018r.poz. 121 z późn. zm.) informuję, że na stronie internetowej www.bip.pionki.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pionki, Al. Jana Pawła II nr 15 w dniu 6 lipca br. zostanie zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości :
1) przeznaczonej do zbycia - wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, tj. zabudowanej działki nr 1464/448 o pow. 6467m2 położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Pionki wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne.
2) przeznaczonej do sprzedaży, tj. zabudowanej dz. nr 1464/275 o pow. 1,4612 położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Pionki wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne.
3) przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, tj. dz. nr 1468/4 o pow. 0,6499ha położonej w Pionkach przy ul. Radomskiej, zabudowanej budynkiem w którym siedzibę ma Miejski Ośrodek Kultury.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Pionki, Al. Jana Pawła II nr 15, pok. 215 lub tel. 48 341 42 16.
33812671
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne