Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33820207
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 69/17 toczy się postępowanie z wniosku Mirosława Sienkiewicza, Renaty Sienkiewicz o zasiedzenie nieruchomości, położonej w Wołominie, gmina Wołomin obręb nr 0024, 24, stanowiącej działkę o nr ew. 260 o powierzchni 0,4361 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa właścicieli nieruchomości oraz ich spadkobierców, a także wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego udziału w niniejszej sprawie i wykazania własności, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33820207
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne