Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33820394
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 282/17 z wniosku Jarosława Kamila Flaszyńskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności zabudowanej nieruchomości o pow. 1152 mkw., położonej w Lublinie przy ulicy Kąpielowej 7a, oznaczonej w rejestrze gruntów województwa lubelskiego, obrębu 34 Stare Miasto, jednostka rejestrowa G.218-1, jako działka nr 79, pow. 0,1152 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w sądzie i udowodnili swe prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33820394
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne