Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Włodzimierza Łukasiaka i Barbary Łukasiaka o

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33821363
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
Staszica 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Kutnie, pod sygnaturą I Ns 287/18 toczy się postępowanie z wniosku Włodzimierza Łukasiaka i Barbary Łukasiak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału wynoszącego 9/32 (dziewięć trzydziestych drugich) w prawie własności nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiecie kutnowskim, Gminie Miasto Kutno, przy ul. Wygodnej 28, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 100201_1.0005.30 (działka nr 30, dawny numer: 550), wzywając wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy orzekaniu.
33821363
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne