Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzeniu nabycia spadku po Iwonie Niedziela

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33821808
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Marcinkowskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółySąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 413/18, toczy się postępowanie z wniosku FCA - GROUP BANK POLSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - o stwierdzenie nabycia spadku po Iwonie Hannie Niedziela, córce Czesława i Joanny, zmarłej dnia 27 sierpnia 2014 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu.
Sąd wzywa spadkobierców Iwony Hanny Niedziela, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do I Wydziału Cywilnego, do sprawy I Ns 413/18, w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Iwonie Hannie Niedziela, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Iwonie Hannie Niedziela, córce Czesława i Joanny.
33821808
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne