Ogłoszenie

Ogłoszenie o zezwoleniu na wpłacenie do depozytu sądowego

wielkopolskie, Kościan

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33821853
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-000 Kościan
Ulica
Niezłomnych
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KOŚCIANIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt INs 851/16
Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Rafała Kunca i Jarosława Kunca
o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego
postanawia:
1) zezwolić wnioskodawcom na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) tytułem spełnienia świadczenia zabezpieczonego hipoteką umowną zwykłą łączną w kwocie 0,32 zł z tytułu spraw spadkowych na rzecz Jana Kurasiaka w księgach wieczystych: PO1K/00015528/4, PO1K/00051015/9,
PO1K/00051016/6 i PO1K/00051017/3 (dział IV - Hipoteka) Sądu Rejonowego w Kościanie, wzywając wierzyciela / jego następców prawnych do odbioru przedmiotu świadczenia;
2)wnioskodawcy zrzekają się uprawnienia do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu;
3) obciążyć wnioskodawców kosztami niniejszego postępowania
33821853
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne