Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33821901
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J.Kustronia 4

SzczegółySygn. akt XI Ns 268/18
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Rzeszowa o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Marszałek, s. Władysława i Janiny, zmarłym dnia 3 kwietnia 1997 r. w Rzeszowie, ostatnio zamieszkałym w Rzeszowie.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33821901
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne