Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33821787
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-517 Warszawa
Ulica
Marszałkowska 82
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VI Ns 428/17 toczy się z wniosku Anny Wiśniewskiej z d. Stańczyk postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Kazimierze Saniewskiej z d. Borkowskiej, zmarłej 02 stycznia 2017 roku, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Solec 36A. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, bądź ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku
33821787
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne