Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33821894
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4

SzczegółySygn. akt XI Ns 1187/16
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Ryszarda Bały o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 30, 125 i 126 położonych w Hyżnem (obręb Grzegorzówka) o łącznej powierzchni 0,74 ha, objętych Aktem Własności Ziemi nr UG-6042/155/75/G, w którym figuruje Józef Ślemp i jego żona Elżbieta Ślemp.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Rozalii, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie pod rygorem pominięcia ich praw w niniejszym postępowaniu.
33821894
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne