Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33822091
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen.J.Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny pod sygn. akt XI Ns 773/17 toczy się sprawa z wniosku Józefa Olech o zasiedzenie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1489/2, nr 1489/3, nr 1565, nr 1570/1, nr 1612, nr 1676, nr 1686/1, nr 1686/2, nr 1696, nr 1699, położonych w Szklarach, gmina Hyżne, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowych nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33822091
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne