Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33822097
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Gen.J.Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 1023/17 toczy się sprawa z wniosku Henryka Sądej o zasiedzenie udziału wynoszącego 1/2 we własności nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 2074/1 o pow. 0,47 ha położonej w Kamieniu, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00133786/0 w miejsce Jędrzeja Starego i Anieli Sądejowej.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału właścicieli, ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
33822097
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne