Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód VIII Wydział Cywilny

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33822069
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 1 lutego 2013 roku wydanym w sprawie VIII Ns 131/12 z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 847,50 zł tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji GNiR-III.7570.3.658.2011.JŚ z dnia 5 czerwca 2012 roku za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 396/1 o powierzchni 0,2096 ha położonej w obrębie 7-Olempin, gmina Markuszów, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może zostać wydana spadkobiercom Jana Wiśnieckiego na ich wniosek, po wykazaniu przez nich następstwa prawnego. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru ww. przedmiotów do depozytu w terminie dziesięciu lat od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
33822069
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne