Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33822848
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Aftanasie, s. Tomasza i Pauliny, ostatnio zamieszkałego w Przemyślu, zmarłego 5.07.2017 r.
Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33822848
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne