Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33822837
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J.Kustronia 4

SzczegółySygn. akt XI Ns 843/17
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Łuków, c. Tadeusza i Genowefy, zmarłej dnia 19 września 2011 r. w Rzeszowie, ostatnio zamieszkałej w Rzeszowie.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33822837
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne