Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33822841
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J.Kustronia 4

SzczegółySygn. akt XI Ns 935/17
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Czesławy Czudec o uregulowanie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 629 o powierzchni 0,97 ha i nr 611 o powierzchni 0,13 ha położonych w Niechobrzu, gminie Boguchwała, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim.
Działka ewidencyjna nr 629 położona w Niechobrzu powstała ze zmiany oznaczenia i powierzchni pgr 489/2, 490/2, 487/1 (powstałej w wyniku podziału pgr 487) i 488/6 (powstałej w wyniku podziału pgr 488/2) objętych zamkniętym z urzędu Lwh 801 gm. kat. Niechobrz.
Działka ewidencyjna nr 611 położona w Niechobrzu powstała ze zmiany oznaczenia i powierzchni pgr 520/15 objętej księgą wieczystą nr RZ1Z/00002333/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie pod rygorem pominięcia ich praw w niniejszym postępowaniu.
33822841
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne