Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Świdnika

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33823450
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-08-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Świdnik
ogłasza kolejny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami, składającej się z działek nr:1901, 1923 i 1924/2, o ogólnej pow. 0,3417 ha, położonej w Świdniku przy zbiegu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 i ul. Spółdzielczej 4, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Świdnik, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi księgi wieczyste nr: LU1I/00117903/1 i LU1I/00110616/3.
Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza:
3 255 000(trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.
Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
Wadium w podanej wysokości winno być wniesione przelewem na konto Urzędu Miasta Świdnik nr 02 1020 3176 0000 5202 0013 8495 w terminie do 11 października 2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Urzędu Miasta Świdnik. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Urzędzie Miasta Świdnik, w Biurze Obsługi Klienta do 11 października 2018r., do godz. 15.
Część jawna przetargu odbędzie się 15 października 2018 r. godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik w Świdniku, przy ul Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 415.
Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta; www.swidnik.ploraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.umswidnik.bip.lubelskie.pl, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego znajdującej się na I piętrze Urzędu Miasta Świdnik, obok pok. Nr 116.Treść ogłoszenia została opublikowana także w gazecie lokalnej "Głos Świdnika".
Szczegółowe dodatkowe warunki przetargu uzyskać można w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Mienia Komunalnego, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 - pokój nr 117, nr tel (81) 751 76 72, e-mail: urzad@e-swidnik.plw godzinach pracy urzędu.
.
33823450
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne