Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33832676
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Gębarzewska 15

SzczegółyOGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ul. Gębarzewska 15
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
- W ofercie prosimy podać warunki wykonania badania, cenę, termin wykonania i warunki płatności.
- Ofertę należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w Radomiu w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok" w terminie do dnia 15.10.2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert. O wynikach zostaną poinformowani wszyscy składający ofertę.
33832676
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne