Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

lubelskie, Zalesie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33832779
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
TRANSGAZ S.A.

SzczegółyW imieniu Rady Nadzorczej
Zarząd "TRANSGAZ" S.A. 21-512 Zalesie, woj. lubelskie
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o firmie,
2. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego,
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z rejestru handlowego, NIP,
4. Przedstawiony sposób i termin badania (proponowane zakończenie badania 15 marca 2019 r.),
5. Warunki cenowe.
Preferowane są jednoosobowe podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.
O wyborze uprawniony podmiot do badania sprawozdania finansowego zostanie poinformowany w terminie 14 dni od daty wyboru przez Radę Nadzorczą. "TRANSGAZ" S.A. zastrzega sobie swobodny wybór ofert, jak również odrzucenie ofert bez podania przyczyn.
Bliższych informacji uzyskają Państwo pod numerami tel. 083/375-13-14, kom. 600-078-498, e-mail: transgaz@transgaz.pl.
33832779
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne