Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Stanisława Urbaniaka o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33833311
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 878/18 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Urbaniaka o zasiedzenie nieruchomości położonej w Ochotnicy Dolnej, oznaczonej jako działki ewid. nr 8459/4 oraz 16674 i 16722.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Józefa Chryczyka i Marii Chryczyk, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33833311
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne