Ogłoszenie

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa RUDA ogłasza przetarg nieograniczony na demontaż pionu kanału zsypowego z rur cementowo-azbestowych i demontaż pionu deszczowego z rur cementowo-azbestowych przy ul. Klaudyny 38.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33833565
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-684 Warszawa
Ulica
Klaudyny 18a
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA RUDA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RUDA"
01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 18a,
tel. (22) 833 59 09; 833 91 79; faks (22) 833 61 27
Ogłasza przetarg nieograniczony
Na demontaż pionu kanału zsypowego z rur cementowo-azbestowych i demontaż pionu deszczowego z rur cementowo-azbestowych oraz na budowę nowego kanału zsypowego i pionu deszczowego w budynku mieszkalnym przy ul. Klaudyny 38.
- Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa Bielany.
- Wymagany termin realizacji:
demontaż rur cementowo-azbestowych: 31.10.2018 r.
montaż kanału zsypowego i pionu deszczowego: 10.12.2018 r.
- Wadium: 6000,00 zł.
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 100 zł można odebrać odpłatnie w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
- Termin składania ofert upływa dnia 1.10.2018 r. o godz. 15.00.
- Otwarcie ofert nastąpi dnia 1.10.2018 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są :
Robert Piecyk - Kierownik Działu Technicznego - tel. 504 190 664,
Zbigniew Nowak - Inspektor Nadzoru - tel. 533 979 727
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 70%,
okres gwarancji - 10%,
ocena doświadczenia Wykonawcy - referencje - do 5%,
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Z dwoma lub trzema oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.
33833565
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne