Ogłoszenie

Starosta Opolski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

opolskie, Krzyżowa dolina, ozimek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33834925
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyStarosta Opolski
informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych numerami działek:
- 92 z ark.m. 2, położonej w obrębie Krzyżowa Dolina, gmina Ozimek, powiat opolski, bez urządzonej księgi wieczystej (ZD 6946), stanowiącej własność nieżyjącej Anny WRÓBEL,
- 15 z ark.m. 2, położonej w obrębie Krzyżowa Dolina, gmina Ozimek, powiat opolski, mającej urządzoną księgę wieczystą nr OP10/00011211/7, stanowiącej współwłasność nieżyjących Józefa FELIKS i Marii FELIKS,
- 55 z ark.m. 2, położonej w obrębie Krzyżowa Dolina, gmina Ozimek, powiat opolski, bez urządzonej księgi wieczystej (ZD 640), stanowiącej własność nieżyjącego Pawła FELIKS,
- 190/1 z ark.m. 3, położonej w obrębie Krzyżowa Dolina, gmina Ozimek, powiat opolski, mającej urządzoną księgę wieczystą nr OP10/00011212/4, stanowiącej współwłasność Tomasza ANDRYSEK i nieżyjących Józefa FELIKS, Marii FELIKS i Łucji ANDRYSEK,
- 43 z ark.m. 2 i 80/38 z ark.m. 3, położonej w obrębie Krzyżowa Dolina, gmina Ozimek, powiat opolski, mającej urządzoną księgę wieczystą nr OP10/00001766/9, stanowiącej współwłasność Franciszka STAWIARSKIEGO oraz nieżyjącej Barbary STAWIARSKIEJ,
- 500/132 zark.m. 8, położonej w obrębie Daniec, gmina Chrząstowice, powiat opolski, bez urządzonej księgi wieczystej (ZD 6053), stanowiącej własność nieżyjącego Józefa KRÓL,
poprzez udzielenie spółce TAURON Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomościach przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, w celu realizacji inwestycji pod nazwą - Przebudowa linii napowietrznej 110kV GPZ Groszowice - GPZ Ozimek.
Spadkobiercy zmarłych właścicieli nie wykazali praw do spadku.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Opolu, Plac Wolności 7/8, II piętro pokój nr 228 i 235, tel. (77) 4412340 i (77) 4412342. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
33834925
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne