Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości Emila Tracza

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33834926
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
EMIL TRACZ W UPADŁOŚCI

SzczegółySędzia - komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Emila Tracza jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX Gup 132/17 "of") odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 44 położonego w Lublinie przy ulicy Żelazowej Woli 18, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/29498 6/0, za cenę nie niższą niż 175.095 złotych stanowiącą wartość rynkową określoną u operacie szacunkowym z dnia 13 kwietnia 2018 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jacka Winnickiego, z zaznaczeniem, iż wadium w wysokości 10 % sumy wywoławczej należy wpłacić do dnia 24 września 2018 r. na rachunek 60 1050 1461 1000 0092 3926 2620 (z dopiskiem - wadium przetarg Emil Tracz sygn. akt IX Gup 132/17 "of") - liczy się data uznania środków na rachunku bankowym masy upadłości, zaś oferty należy składać w terminie do dnia 24 września 2018 r. do godz. 15.00 - liczy się data wpływu oferty, do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych). Posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza odbędzie się w dniu 28 września 2018r. o godz. 9.00, sala XXIV.
Szczegółowe warunki składania ofert, w tym warunki formalne, wycena rzeczoznawcy w biurze Syndyka w Łodzi przy ulicy Tymienieckiego 58/39; Tel. 507-105-955, wieniakowski@wieniakowski.pl lub w miejscu położenia nieruchomości po wcześniejszym umówieniu oraz w aktach sprawy o sygnaturze IX Gup 132/17 "of").
33834926
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne