Ogłoszenie

Ogłoszenie syndyka masy upadłości o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności.

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33833182
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
Gwiaździsta 10/16

SzczegółyOgłoszenie syndyka masy upadłości
o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Zygmunta Ziołka
Syndyk masy upadłości Zygmunta Ziołka ogłasza, że sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 15 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w MSiG obwieszczenia o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
33833182
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne