Ogłoszenie

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Targówek Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że powzięty został zamiar użycia części nieruchomości położonej przy ul. Toruńskiej w Warszawie na inny cel, niż był określony w akcie notarialnym.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33833536
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-950 Warszawa
Ulica
pl. Bankowy 3/5
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

SzczegółyZAWIADOMIENIE
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Targówek Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że powzięty został zamiar użycia części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Toruńskiej 90 (dawna ul. Nowotoruńska 16), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 46/2 i 52/2 w obr. 4-08-07, nabytej przez Skarb Państwa aktem notarialnym Nr Rep. A/b-I-522/67 z dnia 01.02.1967r. od Janiny Sołtyk i Henryka Zaniewskiego - na inny cel, niż był określony w tym akcie notarialnym.
W związku z powyższym, na podstawie art. 136 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 j.t. ze zm.), informuję o możliwości zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości.
Z wnioskiem o zwrot części nieruchomości ww. osoby lub ich spadkobiercy mogą zwrócić się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.
W przypadku następstwa prawnego, do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające następstwo po byłych właścicielach (prawomocne postanowienia sądu lub akty poświadczenia dziedziczenia).
Warunkiem zwrotu części nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców odpowiedniej części zwaloryzowanego odszkodowania wypłaconego za tę nieruchomość, stosownie do art. 140 ww. ustawy.
Jednocześnie informuję, że w przypadku nie złożenia kompletnego wniosku w ww. terminie, uprawnienie do zwrotu ww. części nieruchomości wygasa.
33833536
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne