Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Kieleckie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33833579
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
Wrzosowa
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

SzczegółyOBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 09.08.2018r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Kieleckiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
Rozbudowie drogi powiatowej nr 0288T Laskowa - Kostomłoty Pierwsze w km od 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości - zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy - oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości:
obręb 0005 - Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
dz. nr ewid.: 556/12, 612/1, 2217/1, 556/13, 613/1, 558, 198 (198/1, 198/2), 375/2 (375/3, 375/4), 383/2 (383/3, 383/4), 389/1 (389/2, 389/3), 2205/1 (2205/2, 2205/3), 400/1 (400/2, 400/3), 407 (407/1, 407/2), 2206/1 (2206/2, 2206/3), 570/2 (570/6, 570/7), 589/1 (589/5, 589/6), 598/1 (598/3, 598/4), 643 (643/1, 643/2), 644/2 (644/3, 644/4), 215/2 (215/3, 215/4), 356 (356/1, 356/2), 357 (357/1, 357/2), 361 (361/1, 361/2), 2026 (2026/1, 2026/2), 373/2 (373/3, 373/4), 374/2 (374/3, 374/4), 2204/2 (2204/3, 2204/4), 379/2 (379/3, 379/4), 380/3 (380/4, 380/5), 381/3 (381/4, 381/5), 2166/2 (2166/3, 2166/4), 382/2 (382/3, 382/4), 384/4 (384/7, 384/8), 386/2 (386/3, 386/4), 387/2 (387/3, 387/4), 393 (393/1, 393/2), 394 (394/1, 394/2), 403/2 (403/3, 403/4), 526 (526/1, 526/2), 562 (562/1, 562/2), 565/1 (565/3, 565/4), 590/1 (590/2, 590/3), 561/1 (561/3, 561/4), 561/2 (561/5, 561/6), 583 (583/1, 583/2), 203 (203/1, 203/2), 567/9 (567/13, 567/14), 204/3 (204/13, 204/14), 204/6 (204/17, 204/18), 593/1 (593/3, 593/4), 358/4 (358/5, 358/6), 552/7 (552/11, 552/12), 199/1 (199/2, 199/3), 365/6 (365/10, 365/11), 365/7 (365/12, 365/13), 365/9 (365/14, 365/15), 542/2 (542/6, 542/7), 360/5 (360/7, 360/8), 360/6 (360/9, 360/10), 588/2 (588/3, 588/4), 377/2 (377/3, 377/4), 378/2 (378/3, 378/4), 204/5 (204/15, 204/16), 363/2 (363/3, 363/4), 204/1 (204/11, 204/12), 564/2 (564/3, 564/4), 563/1 (563/2, 563/3), 611/6 (611/9, 611/10), 611/5 (611/7, 611/8), 610/1 (610/5, 610/6) 547/2 (547/3, 547/4), 546 (546/1, 546/2), 544/3 (544/10, 544/11), 543/5 (543/6, 543/7), 541/1 (541/15, 541/16), 540 (540/4, 540/5), 539/1 (539/3, 539/4), 527/2 (527/3, 527/4), 2059/2 (2059/3, 2059/4), 384/3 (384/5, 384/6), 376/2 (376/3, 376/4), 367/4 (367/5, 367/6), 368/4 (368/5, 368/6), 2167/2 (2167/3, 2167/4), 369/3 (369/4, 369/5), 372/2 (372/3, 372/4), 196 (196/1, 196/2), 396 (396/1, 396/2), 397 (397/1, 397/2), 398 (398/1, 398/2), 402 (402/1, 402/2), 404 (404/1, 404/2), 405 (405/1, 405/2), 406 (406/1, 406/2), 565/2 (565/5, 565/6), 566/1 (566/2, 566/3), 568/2 (568/5, 568/6), 568/1 (568/3, 568/4), 570/4 (570/8, 570/9), 571 (571/1, 571/2), 572 (572/1, 572/2), 573 (573/1, 573/2), 574 (574/1, 574/2), 575 (575/1, 575/2), 576 (576/1, 576/2), 577 (577/1, 577/2), 578 (578/1, 578/2), 579 (579/1, 579/2), 580 (580/1, 580/2), 581 (581/1, 581/2), 582 (582/1, 582/2), 585 (585/1, 585/2), 586 (586/1, 586/2), 587 (587/1, 587/2), 589/4 (589/7, 589/8), 591 (591/1, 591/2), 592 (592/1, 592/2), 2134 (2134/1, 2134/2), 594 (594/1, 594/2), 597 (597/1, 597/2), 596/1 (596/2, 596/3), 600/2 (600/3, 600/4), 256 (256/1, 256/2), 2170 (2170/1, 2170/2), 2865 (2865/1, 2865/2), 567/5 (567/11, 567/12), 593/2 (593/5, 593/6), 605/3 (605/7, 605/8), 605/2 (605/5, 605/6), 606 (606/1, 606/2), 607 (607/1, 607/2), 608/2 (608/3, 608/4), 598/2 (598/5, 598/6), 529/2 (529/4, 529/5), 559 (559/1, 559/2), 525 (525/1, 525/2), 609/1 (609/2, 609/3), 340/2 (340/3, 340/4).
Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy zjazdów przebudowy dróg innych kategorii oraz infrastruktury technicznej :
obręb 005 - Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
1081/1, 171/5, 2221, 172/4, 206/9, 206/12, 206/4, 211/4, 211/5, 211/2, 211/7, 214/1, 214/3, 214/4, 2203/1, 2203/2, 392/1, 395/4, 395/5, 403/1, 385/2, 388/3, 408/1, 500/4, 504/4, 506/2, 507/1, 508/1, 509, 523, 2217/2, 552/3, 552/2, 601/3, 602/2, 602/1, 603/1, 603/4, 2070, 612/3, 613/3, 614/4, 196 (196/1, 196/2), 356 (356/1, 356/2), 357 (357/1, 357/2), 360/5 (360/7, 360/8), 360/6 (360/9, 360/10), 361 (361/1, 361/2), 2026 (2026/1, 2026/2), 363/2 (363/3, 363/4), 365/9 (365/14, 365/15), 365/6 (365/10, 365/11), 365/7 (365/12, 365/13), 367/4 (367/5, 367/6), 368/4 (368/5, 368/6), 2167/2 (2167/3, 2167/4), 369/3 (369/4, 369/5), 372/2 (372/3, 372/4), 373/2 (373/3, 373/4), 374/2 (374/3, 374/4), 2204/2 (2204/3, 2204/4), 375/2 (375/3, 375/4), 376/2 (376/3, 376/4), 377/2 (377/3, 377/4), 378/2 (378/3, 378/4), 379/2 (379/3, 379/4), 380/3 (380/4, 380/5), 381/3 (381/4, 381/5), 2166/2 (2166/3, 2166/4), 382/2 (382/3, 382/4), 383/2 (383/3, 383/4), 384/3 (384/5, 384/6), 384/4 (384/7, 384/8), 198 (198/1, 198/2), 199/1 (199/2, 199/3), 203 (203/1, 203/2), 204/1 (204/11, 204/12), 204/5 (204/15, 204/16), 204/6 (204/17, 204/18), 215/2 (215/3, 215/4), 256 (256/1, 256/2), 393 (393/1, 393/2), 394 (394/1, 394/2), 396 (396/1, 396/2), 397 (397/1, 397/2), 398 (398/1, 398/2), 400/1 (400/2, 400/3), 402 (402/1, 402/2), 403/2 (403/3, 403/4), 404 (404/1, 404/2), 386/2 (386/3, 386/4), 387/2 (387/3, 387/4), 2205/1 (2205/2, 2205/3), 389/1 (389/2, 389/3), 405 (405/1, 405/2), 406 (406/1, 406/2), 407 (407/1, 407/2), 559 (559/1, 559/2), 561/1 (561/3, 561/4), 2206/1 (2206/2, 2206/3), 562 (562/1, 562/2), 563/1 (563/2, 563/3), 525 (525/1, 525/2), 526 (526/1, 526/2), 527/2 (527/3, 527/4), 529/2 (529/4, 529/5), 564/2 (564/3, 564/4), 2170 (2170/1, 2170/2), 565/1 (565/3, 565/4), 565/2 (565/5, 565/6), 566/1 (566/2, 566/3), 567/9 (567/13, 567/14), 2865 (2865/1, 2865/2), 567/5 (567/11, 567/12), 568/1 (568/3, 568/4), 568/2 (568/5, 568/6), 570/2 (570/6, 570/7), 570/4 (570/8, 570/9), 571 (571/1, 571/2), 572 (572/1, 572/2), 573 (573/1, 573/2), 574 (574/1, 574/2), 575 (575/1, 575/2), 576 (576/1, 576/2), 577 (577/1, 577/2), 578 (578/1, 578/2), 579 (579/1, 579/2), 580 (580/1, 580/2), 581 (581/1, 581/2), 582 (582/1, 582/2), 583 (583/1, 583/2), 586 (586/1, 586/2), 587 (587/1, 587/2), 588/2 (588/3, 588/4), 589/4 (589/7, 589/8), 589/1 (589/5, 589/6), 590/1 (590/2, 590/3), 591 (591/1, 591/2), 592 (592/1, 592/2), 2134 (2134/1, 2134/2), 593/2 (593/5, 593/6), 544/3 (544/10, 544/11), 546 (546/1, 546/2), 552/7 (552/11, 552/12), 594 (594/1, 594/2), 596/1 (596/2, 596/3), 597 (597/1, 597/2), 598/1 (598/3, 598/4), 598/2 (598/5, 598/6), 600/2 (600/3, 600/4), 605/3 (605/7, 605/8), 605/2 (605/5, 605/6), 606 (606/1, 606/2), 607 (607/1, 607/2), 608/2 (608/3, 608/4), 609/1 (609/2, 609/3), 610/1 (610/5, 610/6), 611/5 (611/7, 611/8), 611/6 (611/9, 611/10), 644/2 (644/3, 644/4).
Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działki przewidziane do czasowego zajęcia zostały podkreślone.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności ustala lokalizację drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości, ustala obowiązek dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi, wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce pokój nr 8, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
W przypadku, gdy nastąpiła zmiana własności nieruchomości objętej wnioskiem osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Kieleckiego, a następnie przedstawić w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany.
33833579
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne