Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Lutobórz, gmina Choceń

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33835248
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku pod sygnaturą I Ns 539/17 toczy się postępowanie z wniosku Mirosława Woźniaka z udziałem Jadwigi Woźniak, Krystyny Zygmunt, Wandy Sroki, Czesławy Woźniak, Piotra Woźniaka, Wiesława Woźniaka, Liliany Skrzydlińskiej, Wiolety Faryniuk, Henryki Wałos, Leopolda Woźniaka, Haliny Konarskiej, Ryszarda Woźniaka, Zygmunta Woźniaka, Marzeny Woźniak, Tomasza Woźniaka, Sebastiana Woźniaka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Lutobórz, gmina Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 107 o powierzchni 5,04 ha oraz nieruchomości położonych w miejscowości Rzeżewo, gmina Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 90 i 96 o powierzchni 1,04 ha, co do której Sąd Rejonowy we Włocławku nie może stwierdzić, czy jest urządzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Marcelego Woźniaka, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie i udowodnili swoje prawa własności do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33835248
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne