Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Winnica 24

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33835320
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Młodzieżowa 31

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Toruniu I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 519/18 toczy się postępowanie z wniosku Mirosława Uyma, Mirosławy Rypińskiej, Małgorzaty Siemianowskiej-Kamińskiej, Ireny Świtling z udziałem uczestnika Grzegorza Switling, Walthera Switlick o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Toruniu, składającej się z nieruchomości o aktualnej powierzchni 0,0920 ha, położonej w Toruniu przy ul. Winnica 24, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Toruń, Stare Jakubskie Przedmieście T.lk.13.
Sąd wzywa następców prawnych właściciela ww. nieruchomości Walthera Switlick, jak również wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, o ile zostaną wykazane przesłanki takiego nabycia.
33835320
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne